Quầy giới thiệu việc làm

【Hỏi】Người nước ngoài muốn tìm việc làm ở Nhật. Nên tìm việc như thế nào thì được?

【Đáp】
Người nước ngoài ở Nhật có thể sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm của các Trung tâm giới thiệu việc làm của cơ quan nhà nước như:

★Các Trung tâm giới thiệu việc làm có thông dịch viên người nước ngoài ở Phủ Osaka:

1. Trung tâm giới thiệu việc làm cho người nước ngoài Osaka

Địa chỉ: Osaka-Shi, Kita-ku, Kakuta-cho, tầng 16 tòa nhà Hankyu Grand Building.

Điện thoại: 06-7709-9465  

2. Trung tâm giới thiệu việc làm Hello Work Sakai

Địa chỉ: Sakai-shi, Sakai-ku, Mikunigaoka, Miyuki-dori 59, Sakai-higashi Eki-mae Cho-sha

Điện thoại: 072-222-5049