Việc liên quan đến nhập cảnh

【Hỏi】Doanhh nghiệp Nhật bản muốn tuyển dụng người nước ngoài, muốn biết các thủ tục cần thiết và những điểm lưu ý về pháp luật hiện hành.

【Đáp】
Trường hợp tuyển dụng người nước ngoài, Doanh nghiệp cần chú ý kiểm tra kỹ càng tư cách lưu trú của người nước ngoài ứng tuyển, tránh tuyển dụng lao động bất hợp pháp.Khi tuyển dụng, phải kiểm tra tư cách lưu trú của người ứng tuyển qua hộ chiếu hoặc thẻ lưu trú (thẻ người nước ngoài). Khi nhận người nước ngoài vào làm việc, hay khi người nước ngoài thôi việc, Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải kiểm tra thông tin của  người nước ngoài đó như Họ tên, tư cách lưu trú, thời hạn lưu trú v.v.. (ngoại trừ người nước ngoài có tư cách “Vĩnh trú” và tư cách “Ngoại giao”/ “Công vụ”) và phải báo cáo cho Bộ trưởng Bộ lao động, y tế và phúc lợi xã hội Nhật Bản (Hello Work). Và người lao động nước ngoài cũng được sự bảo hộ của Luật bảo hộ người lao động, nên khi tuyển dụng người nước ngoài Doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các quy định của Luật ổn định việc làm, Luật phái cử lao động,Luật lao động tiêu chuẩn, Luật lương tối thiểu, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật hổ trợ bảo hiểm thiên tai thảm họa cho người lao động, Luật bảo hiểm thất nghiệp, Luật bảo hiểm sức khỏe, Luật bảo hiểm hưu trí phúc lợi xã hội v.v..

Để tránh hiểu lầm vì sự khác biệt ngôn ngữ trong hợp đồng lao động, chú ý khi soạn thảo hợp đồng lao động thì sử dụng ngôn từ mà người nước ngoài có thể hiểu rõ. Vui lòng tham khảo chi tiết tại Website của Trung tâm giới thiệu việc làm Osaka.