Liên quan đến tiền công lao động

【Hỏi】Nơi Tôi làm việc không trả tiền lương cho Tôi. Tôi phải làm thế nào?

【Đáp】
Tiền lương phải được quy định trả toàn bộ trực tiếp cho người lao động bằng tiền từ một lần trở lên vào một thời hạn nhất định hàng tháng. Việc doanh nghiệp không trả tiền lương, Bạn có thể tư vấn tại Phòng giám sát tiêu chuẩn lao động tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Và nếu liên hệ hẹn giờ trước tại Văn phòng lao động tổng hợp Phủ Osaka, Bạn có thể được tư vấn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.

Trong trường hợp công ty bị phá sản không thể trả tiền lương, thì cũng có trường hợp người lao động có thể được bảo hộ việc chi trả tiền công dựa trên “Chế độ trả thay tiền lương chưa được thanh toán” của chính phủ căn cứ trên pháp luật liên quan đến việc bảo đảm việc chi trả tiền công.

Các vấn đề liên quan đến chế độ trả thay tiền lương chưa được thanh toán vui lòng liên hệ Ban giám sát tiêu chuẩn lao động.