大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Sa thải/Thôi việc

【Hỏi】Một ngày nọ, bỗng nhiên tôi bị người chủ của tôi bảo rằng tôi không cần đến làm việc nữa và thế là tôi đơn phương bị sa thải. Tôi phải làm thế nào?  

【Đáp】
Không thể sa thải một cách tự do được. Trong Luật hợp đồng lao động có quy định rằng “Những trường hợp không có lý do khách quan hợp lý và không được công nhận là phù hợp xét theo quan điểm thông thường của xã hội sẽ vô hiệu và bị xem là lạm dụng quyền lợi”. Trong trường hợp người sử dụng lao động sa thải người lao động, thì phải báo trước ít nhất là 30 ngày hoặc phải trả số tiền công lao động trung bình bằng từ 30 ngày lao động trở lên. . Xin hãy tư vấn thêm tại Sở giám sát tiêu chuẩn lao động quản lý công ty nơi mình làm việc hoặc Văn phòng lao động tổng hợp Phủ Osaka.

【Hỏi】Tôi được tuyển vào công ty với hợp đồng 1 năm, nhưng tôi vì điều kiện cá nhân vừa mới nộp đơn xin nghỉ việc giữa chừng.Nhưng công ty thông báo đó là vi phạm hợp đồng nên bị trừ một phần tiền lương và chỉ được trả một phần tiền lương còn lại. Tôi không đồng ý.

【Đáp】
Trường hợp Hợp đồng lao động có thời hạn, nếu không có lý do bất khả kháng thì theo quy định không được thôi việc trước thời hạn hợp đồng. Khi thôi việc trước thời hạn, người lao động phải giải thích lý do và được chủ sử dụng lao động đồng ý. Tuy nhiên, Luật lao động tiêu chuẩn có quy định “không được quy định tiền vi phạm hợp đồng hay ghi trước chi phí đền bù thiệt hại khi không thực hiện hợp đồng lao động”. Cho nên, Nếu hợp đồng lao động trên có những câu từ như trên thì hợp đồng lao động đó đã vi phạm pháp luật. Chi tiết vui lòng tham khảo thông tin tại Quầy hỗ trợ người lao động nước ngoài