Giờ làm việc/Tăng ca

【Hỏi】Trong hợp đồng tuyển dụng mặc dù thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng thực tế tôi tăng ca 1 tuần khoảng 20 giờ. Về thời gian làm việc, có những luật định như thế nào?

【Đáp】
Trong Luật lao động tiêu chuẩn có quy định thời gian làm việc 1 ngày 8 giờ, 1 tuần 48 giờ. Tuy nhiên, để doanh nghiệp có thể phân bổ thời gian làm việc hay tăng thêm ngày nghỉcho phù hợp với lượng công việc nhiều hay ít,Luật cho phép doanh nghiệp áp dụng chế độ thay đổi thời gian làm việc dựa trên một số quy đinh nhất định trong Nội quy lao động hoặc Thỏa thuận với Công đoàn công ty. Chi tiết vui lòng tham khảo thông tin tại Quầy hỗ trợ người lao động nước ngoài