Sự công bằng khi tuyển dụng

【Hỏi】Tôi là người lao động nước ngoài bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị cấp trên người Nhật buông những lời dung tục với Tôi . Có thể giải quyết việc này như thế nào?

【Đáp】
Theo điều 11 Luật bình đẳng nam nữ trong lao động, Chủ doanh nghiệp phải có biện pháp cần thiết trong quản lý lao động nhằm hỗ trợ người lao động khi bị quấy rối hay gặp bất lợi bởi lời nói, hành động quấy rối tình dục cũng như ngăn chặn lời nói, hành động quấy rối tình dục trong môi trường làm việc của người lao động. Người lao động khi bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc có thể trình báo và yêu cầu hỗ trợ với Chủ doanh nghiệp hoặc trình báo cho Công đoàn công ty nếu có. Tại Văn phòng lao động tổng hợp Phủ Osaka có đường dây nóng hỗ trợ quấy rối tình dục (số điện thoại 06-6964-2601 chuyên hỗ trợ những trường hợp bị quấy rối tình dục).