Bảo hiểm thất nghiệp

【Hỏi】Nơi tôi làm việc bị phá sản. Tôi bị mất nguồn thu nhập. Tôi có được nhận phụ cấp thất nghiệp không?

【Đáp】
Phụ cấp thất nghiệp trong bảo hiểm lao động là phụ cấp được chi trả trong trường hợp người được bảo hiểm phải nghỉ việc vì những lý do như: bị phá sản, bị sa thải, lý do cá nhân, về hưu, v.v.. và trong trường hợp vẫn còn ý định và năng lực làm việc nhưng lại không thể làm việc. Phụ cấp thất nghiệp có mục đích  hỗ trợ người lao động có thể ổn định sinh hoạt trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi có thể tìm được công việc mới càng sớm càng tốt.

Đối tượng được bảo hiểm này là người lao động bị bắt buộc phải nghỉ việc do công ty phá sản hoặc bị cho thôi việc .v.v… được gọi là người được nhận bảo hiểm đặc biệt. Người được nhận bảo hiểm đặc biệt và người nghỉ việc vì lý do đặc biệt (người nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động thời vụ nhưng không được gia hạn hợp đồng, hoặc người nghỉ việc có lý do chính đáng) có thể được nhận bảo hiểm thất nghiệp nếu tổng số tháng tham gia bảo hiểm lao động tổng cộng 6 tháng trở lên, được tính từ 1 năm trước ngày nghỉ việc và số ngày cơ bản nhận tiền lương trong tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 11 ngày. Làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hello-Work.