Thuế quốc gia

【Hỏi】Tôi đang làm việc ở công ty. Tôi có phải khai thuế không?

【Đáp】
Trong trường hơp thu nhập ngoài lương trên 200,000 yên hoặc được nhận lương vượt quá 200,000 yên từ hai chổ trở lên , hoặc thu nhập trên 20triệu yên một năm , bất kể có được khấu trừ chi phí y tế hay không thì cũng cần khai thuế . >

【hỏi】Tôi muốn đi khai thuế, nhưng vào trước cuối năm tôi dự định về nước. Trường hợp  này thì phải khai thuế như thế nào?

【Đáp】
Thời gian khai thuế mỗi năm từ ngày 16/2-15/3. Nếu bạn về nước trước thời gian đó mà không đi khai thuế được thì bạn chọn người quản lý thuế và nhờ người đó khai thuế cho bạn sau khi về nước.
Trường hợp bạn không chọn lựa người quản lý thuế thì bạn đến phòng thuế lấy 「giấy khai thuế 」để làm thủ tục tạm trả lại thuế trước.

Chi tiết xin hỏi cơ quan thuế gần nhất.