Thuế địa phương

【Hỏi】Thuế cư dân địa phương sẽ được tính như thế nào?

【Đáp】
Thuế cư dân ở Osaka gồm “Thuế cư dân Phủ” và “Thuế cư dân Thành phố”. Người nước ngoài nếu là “người dân cư trú tại địa phương” thì tùy theo tình trạng cư trú sẽ được tính thuế từ thời điểm ngày 1 tháng 1 của năm đó. Những người không cư trú tại địa phương sẽ không phải đóng đánh thuế cư dân, nhưng nếu có cơ sở kinh doanh hoặc có nhà ở thì chỉ bị thu thuế cư dân chia đều.Thông tin chi tiết về đời sống vui lòng liên hệ quầy tiếp dân tại Ủy ban hành chính nơi cư trú.