大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Trường hợp kết hôn tại Nhật

【Hỏi】 Tôi muốn biết về thủ tục kết hôn tại Nhật giữa người Nhật và người nước ngoài.

【Đáp】
<Cách thức kết hôn> Trong trường hợp người Nhật và người nước ngoài kết hôn tại Nhật thì sẽ theo cách thức của Nhật Bản - nơi đang cư trú. Phía người Nhật cần có bản sao hộ khẩu, còn phía người nước ngoài cần có những giấy tờ như: Hộ chiếu, “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn” .v.v.. Tùy theo người nước ngoài đó xuất thân là người nước nào mà các thủ tục cần thiết sẽ khác nhau nên phải tham khảo tại quầy hộ tịch tại Ủy ban hành chính nơi cư trú.  

<Xác lập hôn nhân> Kết hôn đã đăng ký tại Nhật Bản sẽ có hiệu lực tại Nhật Bản nhưng không hẳn là cuộc hôn nhân này cũng được công nhận là một cuộc kết hôn có hiệu lực tại quốc gia của người nước ngoài. Cần kiểm tra xác nhận tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nước đó tại Nhật Bản.

<Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn> Đây là giấy trên đó cơ quan chính phủ của nước mà người nước ngoài xuất thân chứng minh việc người nước ngoài đó đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật pháp nước đó. Thông thường, giấy này do cơ quan ngoại giao của nước đó tại Nhật cấp. Trong trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn được ghi bằng tiếng nước ngoài thì cần phải đính kèm bản dịch tiếng Nhật.

【Hỏi】 Tôi muốn biết thủ tục kết hôn tại Nhật giữa hai người nước ngoài với nhau.

【Đáp】
<Cách thức của Nhật> Trong trường hợp hai người nước ngoài kết hôn thì tuân theo luật pháp của Nhật Bản – nơi mà họ kết hôn. Có thể đăng ký kết hôn tại Ban hộ tịch Ủy ban hành chính nơi cư trú. Trong trường hợp đó, cả hai đều phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn tại cơ quan ngoại giao của nước mình tại Nhật và đính kèm bản dịch tiếng Nhật. Nếu giấy đăng ký kết hôn này được thụ lý thì cuộc hôn nhân này được xác lập trên luật pháp của Nhật Bản, nhưng cuộc hôn nhân này cũng có hiệu lực tại đất nước mà hai người đó xuất thân hay không thì phải xác nhận với cơ quan ngoại giao của nước đó tại Nhật.

<Cách thức của nước ngoài> Cả hai người nước ngoài cũng có thể đăng ký kết hôn bằng luật định của nước mình hoặc luật do nước của một trong hai người quy định. Tùy từng quốc gia, vì cũng có quốc gia không tiếp nhận đăng ký kết hôn tại Lãnh sự quán, nên vui lòng liên hệ các cơ quan có liên quan.