Trường hợp kết hôn tại nước ngoài

【Hỏi】Tôi muốn biết về thủ tục người Nhật kết hôn với người nước ngoài ở nước ngoài.

【Đáp】
Thủ tục người Nhật kết hôn với người nước ngoài ở nước của đối tượng kết hôn hoặc nước thứ 3 thì có hai trường hợp như sau:

<Đăng ký kết hôn tại nước của đối tượng kết hôn hoặc nơi tổ chức hôn lễ>Nộp Đơn đăng ký kết hôn theo thủ tục quy định tại nước của đối tượng kết hôn hoặc nơi tổ chức hôn lễ. Hai vợ chồng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết được nơi đó quy định. Trong 3 tháng sau khi nộp Đơn đăng ký kết hôn xong, cần phải gửi Giấy chứng nhận kết hôn cho Lãnh sự quán Nhật Bản để thông báo cho Ủy ban hành chính của Nhật Bản; hoặc gửi Giấy chứng nhận kết hôn trực tiếp cho Ủy ban hành chính nơi cư trú. Trường hợp Giấy chứng nhận kết hôn là tiếng nước ngoài, cần phải dịch sang tiếng Nhật.

<Đăng ký kết hôn tại Nhật>Nộp Đơn đăng ký kết hôn trực tiếp cho Ủy ban hành chính nơi cư trú tại Nhật. Các giấy tờ cần thiết giống như trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Nhật tại Nhật.

<Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn của người Nhật>Căn cứ vào Sổ hộ khẩu, Cục tư pháp tại nơi cư trú hoặc Lãnh sự quán Nhật Bản ở nước ngoài có thể cấp Giấy chứng nhận độc thân.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại trang Website của Bộ tư pháp Nhật Bản .