Các vấn đề trong hôn nhân

【Hỏi】Tôi là phụ nữ nước ngoài đang chịu bạo lực của chồng tôi. Tôi nên làm thế nào để yêu cầu sự giúp đỡ?

【Đáp】
Căn cứ trên “Luật phòng chống bạo lực từ người vợ/chồng và bảo vệ người bị hại” (Luật phòng chống DV (domestic violence = bạo lực gia đình)), Nhật Bản đã lập ra quy trình hỗ trợ gồm thông báo, tư vấn, bảo vệ, hỗ trợ tự lập, v.v.. trong trường hợp người Vợ/Chồng bị bạo lực về mặt thân thể hoặc những ngôn ngữ, hành vi gây ảnh hưởng có hại đến tinh thần, thân thể từ người Chồng/Vợ. Trường hợp người bị hại là người nước ngoài thì cũng có thể áp dụng luật này. Trong trường hợp bị bạo lực gia đình thì Bạn có thể liên lạc các trung tâm tư vấn sau:

Trung tâm tư vấn dành cho phụ nữ Phủ Osaka 06-6949-6181

Các trung tâm tư vấn khác trong Phủ Osaka