Thủ tục ly hôn:Trường hợp cặp vợ chồng giữa người Nhật với người nước ngoài sống tại Nhật


【Hỏi】 Chúng tôi là vợ chồng giữa người nước ngoài và người Nhật đã sống nhiều năm ở Nhật. Chúng tôi đang tính đến chuyện ly hôn. Chúng tôi cần phải làm sao?

【Đáp】
<Luật áp dụng> Để ly hôn, cần phải quyết định là căn cứ vào luật pháp của nước nào. Tại Điều 27 trong “Luật những nguyên tắc chung về áp dụng pháp luật” của Nhật Bản, những điều khoản có thể áp dụng cho ly hôn gồm: ①Luật chung của nước mà cả hai vợ chồng cùng xuất thân, ②Nếu không có điều luật này thì áp dụng luật của nơi mà hai vợ chồng cùng đăng ký địa chỉ thường trú, ③Trong trường hợp cũng không có luật đó, thì áp dụng luật của quốc gia mà hai vợ chồng có quan hệ mật thiết nhất. Trường hợp là vợ chồng giữa người nước ngoài và người Nhật, thì không có luật chung của hai nước mà hai người xuất thân nhưng trong trường hợp được nhận định là có chung địa chỉ thường trú tại Nhật thì có thể ly hôn căn cứ theo pháp luật Nhật.

<Hiệu lực ly hôn> Tùy theo quốc gia phía bên kia mà cũng có trường hợp việc ly hôn không được chấp nhận để đàm phán hoặc trường hợp việc ly hôn đơn phương không được chấp nhận. Việc ly hôn đã xác lập tại Nhật cũng có hiệu lực tại nước mà người nước ngoài xuất thân hay không phải xác nhận tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước đó tại Nhật.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ tư vấn pháp luật Nhật bản