大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Thủ tục ly hôn:Trường hợp cả hai vợ chồng đều là người nước ngoài sống tại Nhật


【Hỏi】Chúng tôi là vợ chồng cùng là ngưới nước ngoài đã sống ở Nhật thời gian dài. Thủ tục ly hôn như thế nào?

【Đáp】
<Luật áp dụng> Vợ chồng cùng quốc tịch khi ly hôn sẽ tuân theo các quy định của Luật áp dụng ở quốc gia xuất xứ của hai vợ chồng.

<Ngoại lệ> Trường hợp vợ chồng cùng quốc tịch nhưng quy định pháp luật về ly hôn khác nhau tùy theo Tỉnh/Thành/Ban, hoặc quy định về ly hôn khác nhau do tôn giáo khác nhau, thì hai vợ chồng cùng quốc tịch sẽ không thể áp dụng theo cùng một quy định.

【Hỏi】Chúng tôi là vợ chồng khác quốc tịch đã sống ở Nhật thời gian dài. Thủ tục ly hôn phải theo quy định của nước nào?

【Đáp】
<Luật áp dụng> Vợ chồng khác quốc tịch thì không có quy định pháp luật chung, nên phải áp dụng theo hai trường hợp sau: ①áp dụng theo quy định pháp luật của quốc gia mà vợ chồng đang cư trú,②nếu vợ chồng không cư trú cùng quốc gia thì áp dụng theo quy định pháp luật của nước thứ ba gần quốc gia cư trú của vợ chồng. Ở trường hợp ①, khi quốc gia vợ chồng đang cư trú là Nhật Bản thì sẽ áp dụng theo quy định pháp luật của Nhật Bản.

Chi tiết vui lòng liên hệLãnh sự quán nước ngoài tại Nhật Bản của nước mình.