Những vấn đề phát sinh khi ly hôn

【Hỏi】Sau khi ly hôn, tư cách lưu trú của người nước ngoài sẽ như thế nào?

【Đáp】 
Trường hợp người Vợ hoặc Chồng có tư cách lưu trú là “Lưu trú theo gia đình”, “Hoạt động đặc biệt”, “Vợ/Chồng của người Nhật”, “Vợ/chồng của người vĩnh trú” .v.v.. sau khi ly hôn hoặc sau khi Vợ/Chồng chết trong vòng 14 ngày phải trình báo với Cục quản lý xuất nhập cảnh.

<Ly hôn với người Nhật> Khi ly hôn với người Nhật sẽ mất tư cách lưu trú “Vợ/Chồng của người Nhật”. Theo Thông tư của Cục xuất nhập cảnh năm 1996, có thể cấp tư cách lưu trú “Định cư” cho người nước ngoài đang nuôi dạy con ruột của người Nhật.
<Ly hôn giữa Vợ/Chồng người nước ngoài> Người nước ngoài đang có tư cách lưu trú “Vợ/Chồng của người Vĩnh trú” (nếu là Vợ/Chồng là người Vĩnh trú), hoặc tư cách “Lưu trú theo gia đình”, sau khi ly hôn sẽ mất tư cách lưu trú đang có.

Người có tư cách lưu trú “Vợ/Chồng của người Nhật”, “Vợ/chồng của người vĩnh trú”, không thực hiện đúng tư cách lưu trú là người hôn phối trong thời gian trên 6 tháng nếu không có lý do chính đáng sẽ bị mất tư cách lưu trú đó.

【Hỏi】Tôi là người nước ngoài đang kết hôn với người Nhật. Tôi đang sống tại Nhật. Tôi muốn ly hôn. Tôi có thể đòi tiền bồi thường, phân chia tài sản hay không?

【Đáp】 
Về tiền bồi thường hoặc việc phân chia tài sản thì khi ly hôn nếu có thể thỏa luận với nhau và đưa ra quyết định được thì có thể soạn những nội dung đó thành văn bản và công chứng tại phòng công chứng.

<Luật áp dụng> Nếu không quyết định sau khi thỏa thuận với nhau thì sẽ giải quyết theo pháp luật, nhưng vấn đề liên quan đến tiền bồi thường hoặc phân chia tài sản trong ly hôn thì luật áp dụng sẽ được áp dụng giống với việc ly hôn. Trường hợp ly hôn giữa vợ chồng gồm người Nhật có địa chỉ thường trú tại Nhật và một người nước ngoài thì quyết định pháp luật Nhật Bản, và có thể quyết định tiền bồi thường hoặc phân chia tài sản dựa vào việc hòa giải, xử án tại tòa án gia đình theo luật pháp của Nhật. Tiền bồi thường thay đổi tùy theo số năm kết hôn, nguyên nhân, khả năng chi trả của phía bên kia, v.v... Phân chia tài sản thì sẽ phân chia những tài sản được hai vợ chồng gầy dựng sau khi kết hôn. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2007, có thể xin phân chia tiền hưu trí trong thời kỳ hôn nhân của người Vợ/Chồng.