大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Quan hệ cha mẹ - con cái

【Hỏi】Quốc tịch, đăng ký khai sinh, họ của đứa con được sinh tại Nhật giữa một cặp vợ chồng gồm một người Nhật và một người nước ngoài sẽ như thế nào?

【Đáp】
<Quốc tịch> Việc lấy quốc tịch cho đứa con được quyết định dựa trên 2 chế độ gồm: phương thức huyết thống và phương thức nơi sinh.Ở Nhật đang áp dụng phương thức huyết thống trong quan hệ với cả Bố và Mẹ, còn phương thức huyết thống cả hai Bố Mẹ là một bên Bố hoặc Mẹ có quốc tịch nước nào thì quốc tịch đó cũng được kế thừa cho đứa con. Cũng có trường hợp đứa trẻ sẽ mang cả hai quốc tịch theo Luật quốc tịch của bên Bố/Mẹ còn lại.
< Đăng ký khai sinh> Trong trường hợp ra đời tại Nhật thì sẽ nộp giấy khai sinh trong vòng 14 ngày tính từ sau ngày sinh tại tòa hành chính địa phương. Trường hợp cũng lấy cả quốc tịch của người vợ/chồng người nước ngoài thì thông báo cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nước đó tại Nhật. Đứa trẻ sẽ được làm thẻ cư dân do đã đăng ký khai sinh.
<Họ> Do đã nhập hộ khẩu vào hộ khẩu của người Bố/Mẹ là người Nhật nên theo nguyên tắc đứa trẻ sẽ theo họ mà người Bố/Mẹ người Nhật đó. Cũng có thể đặt tên cho đứa trẻ theo người vợ/ chồng người nước ngoài.