大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Quốc tịch

【Hỏi】 Những trường hợp nhận quốc tịch Nhật là những trường hợp như thế nào?

【Đáp】 
Việc đổi quốc tịch Nhật bao gồm: trường hợp do “sinh nở”, trường hợp do “trình báo”, trường hợp do “xin nhập quốc tịch”.

< Có quốc tịch Nhật do “sinh nở”>

① Lúc chào đời có Bố hoặc Mẹ là công dân Nhật (đứa con được sinh ra từ người Mẹ là người Nhật sẽ làm phát sinh quan hệ Mẹ-Con dựa trên sự thật sinh nở, nhưng trong trường hợp người Bố là người Nhật và người Mẹ là người nước ngoài thì nếu đứa con là con hợp pháp hoặc người Bố nhận thai nhi là con của mình thì quan hệ Bố-Con sẽ được công nhận.)
② Trong trường hợp người Bố chết trước khi con chào đời thì người Bố phải là công dân Nhật lúc chết.
③ Khi chào đời tại Nhật nhưng đều không rõ quốc tịnh của Bố/Mẹ hoặc khi Bố/Mẹ vô quốc tịch.

<Nhận được quốc tịch do “trình báo”>
①Những người là con được Bố hoặc Mẹ thừa nhận và chưa đầy 20 tuổi (ngoại trừ những người đã là công dân Nhật): trong trường hợp người nhận con là người Bố/Mẹ là công dân Nhật khi đứa trẻ chào đời và hiện thời người Bố/Mẹ là công dân Nhật, hoặc khi người Bố/Mẹ chết đi thì khai báo cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp biết để được nhận quốc tịch Nhật vào thời điểm khai báo. (thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2009)

②“Nhận lại quốc tịch” Trường hợp làm mất quốc tịch Nhật do không thông báo bảo lưu quốc tịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày sinh thì cũng có trường hợp có thể nhận lại quốc tịch Nhật sau đó.

<Xin nhập quốc tịch>
Vui lòng tham khảo tại mục Nhập quốc tịch.