Nhập quốc tịch

【Hỏi】Tôi là người nước ngoài cư trú lâu dài ở Nhật với gia đình và muốn đổi sang quốc tịch Nhật có được không? Thủ tục như thế nào? Có thể được tư vấn ở đâu?

【Đáp】
Người nước ngoài khi đổi quốc tịch sẽ mang quốc tịch Nhật. Các điều kiện liên quan căn cứ vào Luật quốc tịch như sau:

<Điều kiện cư trú> người nộp đơn phải sống tại Nhật liên tiếp trên 5 năm.

<Điều kiện năng lực> trên 20 tuổi và có đủ năng lực pháp lý tại nước mình.

<Điều kiện thái độ hành vi> phải có thái độ hành vi tốt.

<Điều kiện kinh tế> người nộp đơn là người có thể tự nuôi sống bản thân bằng sức lao động (kỹ thuật) của mình, hoặc có được một cuộc sống ổn định do người vợ/chồng mang đến, tài sản do cha mẹ chu cấp.

<Điều kiện từ bỏ quốc tịch hiện có> người nộp đơn phải là người không có quốc tịch hoặc khi lấy quốc tịch Nhật phải từ bỏ quốc tịch hiện có.

<Điều kiện tư tưởng> người nộp đơn không được phép có những hoạt động hoặc gia nhập vào những đoàn thể, tổ chức có xu hướng bạo lực, âm mưu phá hoại chính phủ và Hiến pháp Nhật Bản.

(Điều kiện miễn giảm) Người nộp đơn là người có liên quan mật thiết với Người Nhật là Vợ/Chồng của người Nhật hoặc có liên quan nhân thân với người Nhật, những người được sinh ra ở Nhật Bản .v.v.. sẽ được ưu tiên trong điều kiện được đổi quốc tịch.

Sau khi có quốc tịch Nhật, có thể đăng ký hộ khẩu mới.

Những thắc mắc về đổi quốc tịch Nhật vui lòng liên hệ quầy tư vấn tại Cục tư pháp