Bảo hiểm y tế công cộng

【Hỏi】Tôi là người nước ngoài đang làm việc tại công ty. Tôi có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế hay không?

【Đáp】
Bảo hiểm y tế chia làm các loại bảo hiểm như là Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm sức khỏe quốc dân, và các loại khác (Bảo hiểm hiệp hội Kyosai hay Bảo hiểm thuyền viên). Tất cả những người đang làm việc tại công ty theo quy định không phân biệt quốc tịch, giới tính, tiền lương,là những người được bảo hiểm.

Mọi chi tiết vui lòng tham khảo trênWebsite của Hiệp hội bảo hiểm y tế toàn quốc

【Hỏi】Tôi muốn tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Người nước ngoài có thể tham gia được không?

【Đáp】
<Điều kiện tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân>
Người nước ngoài cũng có thể tham gia ngoại trừ những trường hợp dưới đây:

  1. Trường hợp đang tham gia bảo hiểm sức khỏe công cộng khác.
  2. Trường hợp đang nhận trợ cấp xã hội.
  3. Trường hợp không có quốc tịch Nhật Bản (Khoản 2 Điều 1 Quy tắc thi hành bảo hiểm sức khỏe quốc dân)
  • Người không có tư cách lưu trú
  • Người không có phiếu công dân ( Người có thời hạn lưu trú dưới 3 tháng đi chăng nữa nhưng nếu là người có tư cách lưu trú là “ Doanh nghiệp”, “ Thực tập kỹ năng”, “ người được bảo lãnh sang sống cùng gia đình”, “ Hoạt động đặc biệt” và được cho phép ở lại Nhật trên 3 tháng thì theo tính khách quan, cũng có trường hợp được tham gia bảo hiểm )
  • Người có tư cách lưu trú “ Hoạt động đặc biệt” ở Nhật để được chữa trị y tế, hoặc ở Nhật với mục đích chăm sóc cho người được chữa trị y tế.
  • Công dân của nước đã ký kết hiệp định đảm bảo xã hội
  • Công dân của nước đã ký hiệp định bảo đảm an sinh xã hội trong đó bao gồm cả bảo hiểm y tế với Nhật Bản và có giấy chứng nhận tham gia bảo đảm xã hội từ chính phủ nước mình.

Tuy nhiên, trường hợp có tư cách lưu trú “Công vụ”,  lưu trú ở nhật trên 3 tháng  thì dù không làm phiếu công dân nhưng vẫn được tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân.

【Hỏi】Phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân đắt quá, tôi không trả nổi. Tôi phải làm thế nào?

【Đáp】
Nếu không thể chi trả nổi phí bảo hiểm thì nên đến quầy phụ trách về bảo hiểm quốc dân ở tòa thị chính thành phố, quận, huyện, xã sớm để được tư vấn.Trường hợp nếu có lý do đặc biệt hoặc theo qui định, cũng có trường hợp được xin miễn giảm tiền bảo hiểm hay được trả góp tiền bảo hiểm

【Hỏi】Tôi đang cư trú dài hạn ở Nhật, trường hợp trong thời gian về nước thăm gia đình, tôi bị bệnh thì có được sử dụng Bảo hiểm sức khỏe quốc dân để trả tiền khám chữa bệnh không?

【Đáp】
Có thể sử dụng Bảo hiểm sức khỏe quốc dân để thanh toán lại tiền điều trị bệnh ở nước ngoài. Tuy nhiên, những trường hợp sau đây sẽ không được chi trả:

①Nội dung điều trị không được áp dụng khám chữa bệnh trong nước Nhật Bản
②Trường hợp ra nước ngoài với mục đích chữa bệnh
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Quầy dịch vụ bảo hiểm sức khỏe quốc dân ở khu vực đang cư trú.