大阪府外国人情報コーナー Osaka Information Service for Foreign Residents(OIS)

Thuốc

【Hỏi】 Vì thuốc tôi thường uống ở nước tôi không mua được ở Nhật, nên tôi muốn gửi thuốc từ nước tôi sang. Có điều gì cần chú ý không?

【Đáp】
Trường hợp tự nhập dược phẩm với mục đích sử dụng cho cá nhân, thì có trường hợp cần đến các thủ tục liên quan. Chi tiết vui lòng trao đổi với Sở y tế lao động và phúc lợi Sở phúc lợi xã hội khu vực Kinki- Bộ lao động và phúc lợi xã hội: 06-6942-2241(Số điện thoại tổng đài)