Chăm sóc con/Cha mẹ nuôi con một mình

【Hỏi】Tôi muốn đi làm nên muốn gửi con vào nhà trẻ.

【Đáp】
Nhà trẻ ở Nhật Bản là cơ sở phúc lợi xã hội dành cho trẻ em, thuộc sự quản lý của Bộ lao động và phúc lợi xã hội Nhật Bản. Nhà trẻ là cơ sở chăm sóc, giữ trẻ trong thời gian dài với những trường hợp phụ huynh không thể giữtrẻ tại gia vì phải đi làm hay những lý do khác. Nhà trẻ nhận giữ trẻ độ tuổi dưới 1 tuổi đến 6 tuổi trước khi vào Cấp 1. Hình thức hoạt động của nhà trẻ hiện tại được chia làm hai loại chính như sau:

① Nhà trẻ được cơ quan hành chính công nhận:là nhà trẻ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định của Luật phúc lợi trẻ em và được cơ quan hành chínhcông nhận. Học phí của nhà trẻ này sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi của trẻ, nơi cư trú và thu nhập của phụ huynh.

② Nhà trẻ không được cơ quan hành chính công nhận:là chỉ những nơi giữ trẻ, những Baby Hotel (tạm dịch: khách sạn cho trẻ em) không được cơ quan hành chính công nhận. Mỗi cơ sở nhà trẻ sẽ có học phí khác nhau.

Khi vào nhập học những nhà trẻ được cơ quan hành chính công nhận như điều 1 thì cần có lý do không thể giữ trẻ tại gia vì phụ huynh phải đilàm (hoặc sẽ đi làm) hoặc những lý do khác. Đăng ký xin nhập học tại bộ phận phụ trách của Thành phố (Quận). Trường hợp muốn gửi trẻ tại các cơ sở nhà trẻ không được cơ quan hành chính công nhận như điều ②, vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp nhà trẻ đó.

【Hỏi】Trường hợp mẹ là người nước ngoài đã ly hôn với chồng. Hiện đang nuôi con tại Nhật nhưng cuộc sống quá khó khăn. Muốn được hỗ trợ.

【Đáp】
Nếu sau khi ly hôn, bạn vẫn đang nuôi con ruột của người Nhật thì có nhiều khả năng bạn được cấp tư cách lưu trú “Người định cư”. Nếu như thế thì từ phúc lợi mẹ-con, sẽ hỗ trợ cho bạn về mặt đời sống.
(1) Trợ cấp trẻ em (Không giới hạn gia đình mẹ đơn thân)
Những người có tư cách nhận trợ cấp trẻ em là người đang nuôi con, đều là đối tượng được được nhận trợ cấp, nếu là người nước ngoài thì phải có đăng ký cư trú tại Nhật.
Việc nhận trợ cấp có giới hạn tùy theo thu nhập. Nơi xin: Ban phụ trách trợ cấp trẻ em của tòa hành chính thành phố, huyện, xã.

(2) Phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em:
Phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em, là bố hay mẹ đang phải nuôi dưỡng trẻ từ 18 tuổi trở xuống đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên (trường hợp bị khuyết tật thì là trẻ em dưới 20 tuổi), người đang nuôi dưỡng trẻ em thay bố mẹ của trẻ (phải đang sống chung , giám hộ và sống cùng nuôi trẻ) có thể được chu cấp. Việc nhận trợ cấp có giới hạn tùy theo thu nhập.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo các web của phủ Osaka và Phòng Phúc lợi.

Nơi xin: Ban phụ trách trợ cấp trẻ em của tòa hành chính thành phố, huyện, xã nơi mình sinh sống.
Ngoài những chế đó nếu muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo 「thông tin về gia đình mẹ đơn thân」do phòng phúc lợi phủ osaka cung cấp